Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

Ny kompetenceudviklingsfond for vvs-branchen

Nu kan virksomheder og medarbejdere få tilskud til medarbejderes efteruddannelse inden for vvs-området.

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev det aftalt at oprette en kompetenceudviklingsfond, hvor både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til medarbejderes deltagelse i efteruddannelse.    

Fra 1. januar 2021 kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til medarbejders deltagelse i forberedende voksenuddannelse fx dansk og digital lærling, brancherelevante AMU-kurser, akademimoduler på fx au i vvs-installation eller VE-certifikat i varmepumper samt private kurser, fx grossist og leverandørkurser.       

Omfattet af fonden er virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, og virksomheder, der har en tiltrædelsesoverenskomst med Blik- og Rørarbejderforbundet samt medarbejdere, der er omfattet af VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne.    

Virksomhederne skal søge om tilskud digitalt på evu.dk/vvs-kompetencefond (siden åbnes 4.1.2021). Undtaget herfra er tilskud til deltagelse i AMU-kurser. Her har vi gjort det nemt for virksomhederne, idet der automatisk udbetales 500 kr. pr. medarbejder pr. kursusdag, når medarbejderen har deltaget i et AMU-kursus, der er på positivlisten.    

Den digitale løsning til automatisk udbetaling af tilskud til AMU-kurser er dog først på plads i løbet af 1. kvartal 2021, hvorefter virksomheden vil få udbetalt sit tilgodehavende.   

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond administreres af EVU (El- og VVS branchens Uddannelsessekretariat) på telefon 3166 3026, der kan give råd og vejledning om ansøgning og udbetalinger fra fonden.    

» Læs mere her 

» Se pjecen om Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond her 

» Ansøgning til fonden på: evu.dk/vvs-kompetencefond (siden åbnes 4.1.2021). 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.