Advarsel mod persondata-brev

TEKNIQ Arbejdsgiverne har erfaret, at nogle af vores medlemmer modtager et brev fra VAT Identification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR), der drives af Your Business at Net GmbH.

Brevet er adresseret til virksomheden på baggrund af oplysninger fra CVR-registret og angiver, at afsenderen ønsker at få bekræftet oplysningerne i henhold til persondataforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Brevet fremstår derfor umiddelbart legitimt. Dog bør man være opmærksom på flere forhold:

For det første vil selskabsoplysninger, dvs. navn, adresse, CVR-nr. m.m. til et kapitalselskab, altså A/S og ApS, ikke være omfattet af persondatareglerne. Afsenderen skal derfor ikke overholde GDPR i forhold til sådanne oplysninger.

For det andet skal man være opmærksom på, at det af brevet side 2 fremgår, at man ved at udfylde og returnere oplysningerne til afsenderen samtidig afgiver en ordre på at blive anført i et register hos den tyske virksomhed på hjemmesiden www.v-r-e.eu. Dette koster 711 EURO per år, og aftalen er uopsigelig i 3 år. Aftalen kan i øvrigt kun opsiges skriftligt tre måneder inden aftaleperiodens udløb. Aftaleperioden vil derfor udgør 2.133 EURO, uden at det kan forventes at give nogen værdi for virksomheden.

Efter TEKNIQ Arbejdsgivernes opfattelse er der derfor tale om svindel, og vores medlemmer opfordres til at undlade at reagere på henvendelser fra firmaet.

Flere tyske advokatfirmaer har tidligere advaret mod virksomheden, og man kan læse mere her: http://www.ll-ip.com/aktuelles/your-business-at-net-gmbh (engelsk) og her: http://www.abofalle-anwalt.de/your-business-at-net/ (engelsk).

Se eksempel på brevet her:

Your-Business-at-Net-GmbH-svindel

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.