Fordelsuddannelser – udbetaling af bonus!

Fordelsuddannelser er erhvervsuddannelser med særligt gode praktik- og jobmuligheder. Når virksomheder ansætter lærlinge på en fordelsuddannelse, kan der opnås udbetaling af bonus på op til 5000,- kr. fra en pulje på i alt 20 mio. kr.

På TEKNIQ Arbejdsgivernes område er f.eks. uddannelserne: Vvs-energiuddannelsen, smed, industritekniker, entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker samt skibsmontør og køletekniker, indstillet som fordelsuddannelser. Først ultimo året afgøres det endeligt, om de enkelte uddannelser levede op til kriterierne for fordelsuddannelser. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er kritiske over for de kriterier, en erhvervsuddannelse skal leve op til for at blive godkendt som fordelsuddannelse. Kriterierne forhindrer f.eks. elektrikeruddannelsen i at komme på listen, selvom der vil komme til at mangle udlærte elektrikere i de kommende år.  

Læs mere om bonus og fordelsuddannelser her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.