Arbejdstilsynet har opdateret sin vejledning om Arbejde med stoffer og materialer

AT-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer er opdateret med supplerende information om den kemiske risikovurdering.

Opdateringen giver yderligere vejledning omkring kravet til de skriftlige kemiske risikovurderinger som alle arbejdspladser skal udarbejde.

Det er vigtigt at risikovurderingerne er udarbejdet på en måde, således at de er udgangspunkt for oplæring og instruktion af de ansatte omkring arbejdet med farlig kemi på arbejdspladsen.

Yderligere information kan fås på Arbejdstilsynets hjemmeside.TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.