Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Genindtræden af afspadseringspligt

I både Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten er der regler om afspadsering af overarbejde, hvis indhold afhænger af den aktuelle ledighed. Tilsvarende regler findes ikke i Industri- og VVS-overenskomsten, hvorfor der ikke sker ændringer på dette overenskomstområde.

Elektrikeroverenskomsten

I Elektrikeroverenskomsten kan Dansk El-Forbund kræve overarbejde afspadseret, når ledighedsprocenten overstiger 3 pct. Efter udløbet af den hjemsendelsesaftale, som TEKNIQ Arbejdsgiverne havde indgået med Dansk El-Forbund, har forbundet pr. 20. juni 2020 opgjort ledigheden til 4,16 pct. Det betyder, at afspadseringspligten genindtræder i den førstkommende 14-dages lønperiode herefter.

For virksomheder med lønudbetaling i ulige uger indtrådte afspadseringspligten derfor den 29. juni, mens den for øvrige virksomheder indtrådte den 6. juli. For månedslønnede indtrådte den pr. 1. juli.

VVS-overenskomsten

På VVS-overenskomsten genindtræder afspadseringspligten, når ledigheden overstiger 4 pct. Vi har ikke fået meddelelse fra Blik & Rørarbejderforbundet herom, men vi kan konstatere, at ledigheden overskred de 4 pct. ved udgangen af april måned. Dermed har der været afspadseringspligt siden den lønperiode, hvor 1. maj indgår.

Generel mulighed for overenskomstfravigende lokalaftale

Det er dog fortsat muligt for virksomheder med en tillidsrepræsentant at indgå en overenskomstfravigende lokalaftale om fortsat hel eller delvis udbetaling af overarbejde. Dette gælder på alle tre overenskomstområder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.