Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Korrektion vedrørende fritvalgsopsparing til lærlinge

I forhold til medlemsorienteringen af 16. april 2020 vedrørende hovedelementerne i den nye elektrikeroverenskomst 2020-2023 var der angivet en forkert fritvalgsprocent for lærlinge (i punkt 15).

De korrekte satser er:    

  1. januar 2021 1. marts 2021 1. marts 2022
Feriefridage 2,25 % 2,25 % 2,25 %
Fritvalgsordning 5,25 % 6,25 % 7,25 %
Samlet opsparing i alt 7,50 % 8,50 % 9,50 %

Satserne vil også løbende fremgå af lønsatsbladet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.