Sådan ændrer I en kort aftale til en restaftale

Ved at ændre en kort aftale til en restsaftale, vil lønskuddet stige til 90 pct. af lærlingens løn.

Først skal virksomhed og lærling være enige om, at aftalen skal ændres til en restaftale.

Derefter skal virksomheden og lærlingen udfylde et ”Tillæg til uddannelsesaftalen”, som kan hentes her.

Skolerne kan hjælpe med at udfylde til blanketten, men hvis det på grund af ferien er svært at få fat på en af skolernes konsulenter, er herunder en kort vejledning til, hvordan I selv kan gøre det:

Pkt. 1: Her skrives navn og adresse på aftalens parter 


Pkt. 2: Arbejdsstedet - hvis det er forskelligt fra den adresse, der er anført under pkt. 1

Pkt. 3: Her skrives den periode, som den nuværende korte aftale dækker. Desuden skrives navnet på uddannelsen og specialet.

Pkt. 4: Her skrives den dato. restaftalen skal gælde fra. Fra det øjeblik aftalen indgås, ændres løntilskuddet fra 75 pct. til 90 pct. Virksomheden kan derfor med fordel vælge den dag, kontrakten skrives.  

Herefter sættes der kryds i rubrik A, og nedenunder indsættes den nye aftaleperiode. Ved ”Fra” skrives samme startdato som i den oprindelige aftale. Ved ”Til” skrives den dato, hvor lærlingen er udlært. Hvis virksomheden ikke kender datoen, kan skolen oplyse den. 

Der skal ikke udfyldes yderligere under pkt. 4.

Pkt. 5: Her skrives årsagen til ændring af perioden. Virksomheden kan anvende følgende tekst: ”Parterne har aftalt at nuværende korte aftale forlænges frem til uddannelsens afslutning.”

Pkt. 6: Her underskriver parterne aftalen.

Pkt. 7: Dette punkt udfyldes af skolen. 

Tillægget til uddannelsesaftalen sendes herefter til skolen. Virksomheden kan evt. i mailen til skolen skrive. ”Vi har forlænget vores korte aftale frem til uddannelsens afslutning. Tillægget bedes registreret som en restuddannelsesaftale.”

Læs mere om de ekstraordinære tilskud her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.