Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Vejledninger for COVID-19 test af vandrende arbejdstagere

Regeringen har offentliggjort sin strategi for test og karantæneregler for vandrende arbejdstagere. Det har resulteret i tre vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Én af generel karakter, én som retter sig mod arbejdsgiverne, og én som retter sig mod lønmodtagerne.

Overordnet set er strategien, at Danmark opretholder arbejdskraftens frie bevægelighed, men at der opfordres til forsigtighed og en mere regelmæssig testning af vandrende arbejdstagere. I den forbindelse er der dels givet bedre muligheder for medarbejdere med dansk CPR-nr. for at kunne blive testet i ”de hvide telte”, dels lagt op til, at der skal etableres mobile ”testbusser”, som kan rekvireres af virksomhederne. 

Vejledningerne findes her:

Herudover henvises til de corona-vejledninger, som tidligere er udarbejdet og findes på BFA-BA.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.