AUB-opgørelse for 2019 klar og sendt ud

AUB-bidrag og -bonus for 2019 er opgjort, og virksomhederne modtager i denne tid brev fra AUB med opgørelsen.

Virksomheder med mange lærlinge undgår at betale merbidrag. De har til gengæld mulighed for at få praktikpladsbonus, der udbetales til virksomheder, der i 2019 havde flere lærlinge end gennemsnittet af de tre foregående år.

Virksomheder med ingen eller meget få lærlinge har tilsvarende modtaget en opgørelse, hvor de skal indbetale et merbidrag til AUB.

Virksomheder med lærlinge på fordelsuddannelser er også blevet præmieret med en bonus. Beløbet tages ud af en fastlagt pulje. Vi kender pt. ikke beløbets størrelse men forventer, at det er en del mindre end maxbeløbet på 5.000 kr.

Fordelsuddannelser skal leve op til meget strenge krav om f.eks. et max på antallet af lærlinge i skolepraktik.

De fordelsuddannelser, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne primært har lærlinge på, er:

  • Vvs-energiuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Køletekniker
Se hele listen med fordelsuddannelser i 2019 her.

Læs mere om AUB-merbidrag og bonus her.

Trepartsaftalen om AUB-bidrag trådte i kraft 1. januar 2018.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.