Hent som pdf

tilskud-laerlinge-corona

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

Ekstraordinære tilskud til virksomheder med lærlinge

Den 29. maj blev regeringen og arbejdsmarkedets partner enige om en aftale, der betyder, at virksomhederne får dækket en stor del af omkostningerne ved at have lærlinge fra 1. maj 2020 til udgangen af 2020.

Nu er den endelige aftale på plads, og du kan herunder læse, hvad det konkret betyder for virksomhederne:

Midlertidig løntilskudsordning fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020

 • Virksomheder kan få 75 % i løntilskud til de lærlinge, de allerede har ansat. Det vil sige, at løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.
 • Virksomheder kan få et løntilskud på 90 % for alle nye ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020.
 • Hvis en kort aftale udløber, og der efterfølgende indgås en restlæreaftale (aftale der gælder den resterende uddannelsesperiode), ydes der også 90 % i løntilskud.
 • Hvis I opsiger en kort uddannelsesaftale og i stedet indgår en restlæreaftale med lærlingen, gælder det samme – I får 90 % i løntilskud.
 • Voksenlærlinge er også omfattet af ordningen. Og virksomheden vil samtidig kunne modtage et evt. voksenlærlingeløntilskud fra kommunen (30/45 kr. i timen).
 • Virksomheder kan få 45 % i løntilskud for nye korte aftale. Det er dog en betingelse, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og lærling, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme lærling.
 • Løntilskuddet ydes i lærlingenes praktikperioder. Løntilskuddet omfatter også feriepenge, SH-betaling, pension, fritvalg og feriefridage.
 • I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres lærlinge, i regi af den generelle lønkompensationsordning, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud via ovennævnte ordning. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.

Forhøjet refusion mens lærlinge er på skole fra 1. juli 2020 til udgangen af 2020

 • Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 % for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

Udbetalingen af tilskud

Løntilskuddet vil blive udbetalt automatisk via jeres NemKonto. Det vil sige, at I skal ikke selv gøre noget, jeres uddannelsesaftaler bliver automatisk registreret m.v.

 • I modtager den første udbetaling forventelig i september måned 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.
 • Forøget lønrefusion under skoleophold – her forventes det, at man er klar med en udbetalingsmodel fra oktober måned 2020.
 • Der er lagt vægt på at finde en udbetalingsmodel, hvor der hurtigt bliver udbetalt penge til virksomhederne. Det kan derfor ikke udelukkes, at man efterfølgende lave en efterregulering for at sikre, at det er de korrekte beløb, der udbetales.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.