Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny pension til lærlinge på elektrikeroverenskomsten

Det er i den nye elektrikeroverenskomst indført, at lærlinge under elektrikeroverenskomsten som noget nyt har ret til pension, når lærlingen er fyldt 18 år og har opnået 6 måneders anciennitet. Dette gælder fra den 1. september 2020.

I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne hhv. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra lærlingen, i alt 6 pct. Forsikringsordningen for lærlinge jf. elektrikeroverenskomstens §17, stk. 5.10.2 fortsætter også i det 18. og 19. år. 

Forsikringsordningen vil fortsat for den enkelte lærling blive indberettet til PensionDanmark af EVU.

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 6 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i elektrikeroverenskomsten for øvrige medarbejdere.

PensionDanmark vil i starten af august 2020 udsende en orientering om, hvordan medlemsvirksomhederne skal administrere den ny pension for lærlinge.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.