Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Nye muligheder: Voksenlærlingeordningen og certifikatkurser i AMU

Der er nye muligheder for virksomhederne i forhold til voksenlærlingeordningen, certifikatkurser i AMU og faglært som jobroation. Desuden forlænges trainee-ordningen for ledige nyuddannede.

Faglært gennem voksenlærlingeordningen

Virksomhederne kan i 2020-2021 få tilskud til voksenlærlingeløn i flere målgrupper:
  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse kan nu få tilskud og blive voksenlærlinge med tilskud. 
  • Krav til faglærte om 6 måneders ledighed inden man kan gå i lære som voksenlærling med tilskud, lempes til 3 måneder.
  • I 2020 – 2021 suspenderes positivlisten for voksenlærlinge, dvs. at det er muligt at få til tilskud til at blive voksenlærling inden for alle erhvervsuddannelser.
Tilskud til voksenlærlinge administreres af det jobcenter, der er knyttet til lærlingens bopæl.

Lige adgang til certifikatkurser i AMU 

Frem til udgangen af 2021 kan alle, uanset uddannelsesniveau, tilmeldes AMU-certifikatkurser til den meget lave deltagerbetaling, der normalt kræver, at kursisten ikke må have en uddannelse over faglært niveau, for eksempel som smed eller elektriker. 

Personer med en uddannelse over faglært niveau, skal normalt betale fuld pris for AMU-kurser. 

Faglært som jobrotation 

Med aftalen er der muligheden for, at erfarne ufaglærte medarbejdere, der er over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan tage en erhvervsuddannelse gennem jobrotationsordningen. Det betyder for eksempel, at en ufaglært industriarbejder kan opkvalificere sig til smed, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.  

Jobrotationsydelsen udgør 190,44 kr. for hver time, hvor der samtidig er ansat en ledig som vikar. 

Der kan ikke samtidig modtages refusion fra AUB.

Trainee-ordningen forlænges

Trainee-ordningen indebærer, at ledige nyuddannede kan få erhvervserfaring via et kombineret forløb med virksomhedsrettede tilbud kombineret med en opkvalificeringsindsats. Forløbene skal have fokus på jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Ordningen er forlænget frem til 1. juli 2022.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.