Aftale om hjemsendelse af elektrikere forlænges ikke

Det er ikke lykkedes for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund at blive enige om at forlænge hjemsendelsesaftalen for elektrikere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har den seneste tid forhandlet med Dansk El-Forbund om en mulig forlængelse af hjemsendelsesaftalen, der blev indgået den 17. marts på grund af coronakrisen.

Trods forhandlingerne er det ikke lykkedes at blive enige om at forlænge aftalen. Det er dog aftalt, at igangværende hjemsendelser først udløber den 9. juni.

Forbundets argument under forhandlingerne har været, at der ikke længere er grundlag for at forlænge aftalen, nu hvor der både er blevet vedtaget hjælpepakker og fremlagt en plan for, hvordan regeringen vil genåbne Danmark.

Når de nuværende hjemsendelser udløber den 9. juni, skal de hjemsendte medarbejdere derfor vende tilbage til arbejdet.

Hvis nogle virksomheder konkluderer, at der på den lange bane ikke vil være beskæftigelse til alle de hjemsendte medarbejdere, opfordres de til hurtigst muligt at stoppe hjemsendelsen og i stedet afskedige de medarbejdere, der ikke længere er opgaver til.

I virksomheder, hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, kan der lokalt aftales forlængelse af hjemsendelsen til den 8. juli, hvor trepartsaftalen om lønkompensation udløber.

Hvis trepartsaftalen forlænges, vil TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund forhandle om muligheden for yderligere forlængelse af hjemsendelserne.

Se aftalen her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.