Barselsrefusion

TEKNIQ Arbejdsgiverne får mange spørgsmål om nye satser for betaling under barsel samt refusion.

Samtlige overenskomster bliver sat til afstemning i slutningen af marts 2020, og vi forventer at kende afstemningsresultatet i midten af april 2020.

Indtil da skal virksomheden foretage betaling i henhold til overenskomsterne fra 2017-2020 og foretage efterbetaling, når overenskomsterne måtte være stemt igennem. Man skal derfor vente med at ansøge om refusion til TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond, indtil:

1) overenskomsterne er vedtaget ved afstemning og
2) man har foretaget efterregulering.

Ansøgning om refusion fra TEKNIQ Arbejdsgiverne ved orlovsperioder i forbindelse med barsel (download blanket)

Elektronisk ansøgning (kræver login)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.