Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Her er de vigtigste punkter i torsdagens hjælpepakke

Samtlige partier i Folketinget står bag hjælpepakken ’Aftale om COVID-19-initiativer’. Den blev lanceret torsdag den 19. marts og rummer initiativer for 100 milliarder kroner. - OPDATERET DEN 20. MARTS 2020, KL. 12.30!

Her er de mest relevante punkter for installationsbranchen og metalindustrien:

Hjælp til små og mellemstore eksportvirksomheder

 • Nye lån for 1,25 mia.kr. til små og mellemstore virksomheder i likviditetsproblemer. Danmarks Eksportkredit (EKF) giver bedre risikodækning, så bankerne dermed er mere villige til at låne penge ud til virksomhederne.

Flere offentlige indkøb skal hjælpe virksomhederne

 • KL og Danske Regioner har opfordret kommuner og regioner til at fremrykke betalinger til virksomheder. KL har derudover opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv.
 • Til og med 31. oktober 2020 kan der dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Det giver mulighed for forudbetalte leverancer (max 1 mio. kr.) frem til 1. juli. Derudover kan man undlade at kræve fx bod for forsinkelse fra leverandørerne, hvis det sker på baggrund af coronavirus (covid19).

Forlængelse af dagpenge- og sygedagpenge

 • Personer, der i perioden fra den 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. Perioden tæller ikke med i dagpengeancienniteten.
 • Tre måneders forlængelse af perioden for sygedagepenge for personer, der har fået sygedagpenge i mere end 22 uger de seneste 9 kalendermåneder.

Kompensation til selvstændige

 • Selvstændige, der på grund af coronavirussen forventer omsætningstab på minimum 30 procent, kan få støtte. Støtten er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 procent ejerskab og arbejder i virksomheden. Der må maksimalt være 10 fuldtidsansatte, og virksomheden skal være registreret senest 1. februar 2020.
 • For at være omfattet af ordningen skal omsætningen mindst udgøre 15.000 i gennemsnit pr. måned.
 • Kompensationen skal tilbagebetales hvis den selvstændige opnår en personlig indkomst på over 800.000 i 2020. En selvstændig kan maksimalt kompenseres en gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder kan man ikke kompenseres for hvert ejerforhold. Kompensationen skal også tilbagebetales, hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen ikke er faldet med minimum 30 procent i kompensationsperioden.
 • Kompensationen er på 75 procent af dette gennemsnitlige månedlige omsætningstab men maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Er der en medarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.
 • For at modtage kompensation skal dette begrundes at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus og indmeldelsen af det forventede omsætningstab skal undeerstøttes af tro- og loveerklæringer.
 • Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning hvoraf retningslinjer for hvordan det forventede omsætningstab beregnes.
 • Ansøgning vil foregå digitalt men der er ikke åbent for ansøgninger endnu. Det vil fremgå af Virksomhedsguiden når der åbnes for ansøgninger.

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

 • Virksomheden kan ansøge om midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter fx leasing. Ordningen dækker perioden 9. marts til 9. juni 2020.
 • Ordningen er under udarbejdelse og der er ikke åbent for ansøgninger endnu. Det vil fremgå af virksomhedsguiden når der er åbent for ansøgninger.
 • Målrettet virksomheder der oplever et fald i omsætningen på minimum 40 procent som følge af coronavirus.
 • Den midlertidige kompensation er på 25% ved en omsætningsnedgang på mellem 40 -60%, 50% ved en omsætningsnedgang på mellem 60 – 80%, 80% ved en omsætningsnedgang på mellem 80 – 100%. Der kan fås støtte til 80% af udgifterne til revisionspåtegning hvis ansøgningen imødekommes. Hvis omsætningen bliver større eller mindre end forventet efterreguleres kompensationen.
 • Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter er mindre end 25.000 kr. i periode, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
 • Ansøgningen vil skulle indeholde en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 9. marts til 9. juni 2020 som følge af covid-19 og en tro- og loveerklæring fra virksomheden om at omsætningen er faldet.

Læs om regeringens øvrige initiativer her

Se en guide fra Selskabsstyrelsen og Virksomhedsguiden! 

Se pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne 

Kontaktpersoner hos TEKNIQ Arbejdsgiverne:
 • Stig Höding, telefon 77 41 15 72

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.