Hjemsendelsesordningen er ikke en ”bufferordning”

En del medlemsvirksomheder har benyttet sig af ordningerne om hjemsendelse, men nogle har også brugt muligheden som en "bufferordning".

Som tidligere meddelt har TEKNIQ Arbejdsgiverne indgået aftaler om midlertidig hjemsendelse med Dansk El-Forbund (på Elektrikeroverenskomsten) og med Dansk Metal og 3F (på Industri- og VVS-overenskomsten ekskl. vvs). Det er dog desværre ikke er lykkedes af lave en aftale med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal på VVS-overenskomsten.

En del medlemsvirksomheder har benyttet sig af ordningerne, som jo er en supplerende mulighed i forhold til trepartsaftalen om lønkompensation og arbejdsfordeling, hvis man ikke lokalt har kunnet indgå en aftale om varierende, ugentlig arbejdstid/flekstid – eller midlertidig lønnedgang.

Imidlertid hører TEKNIQ Arbejdsgiverne – især fra Dansk El-Forbunds A-kasse – at nogle virksomheder anvender hjemsendelsesmuligheden som en ”bufferordning”. Det vil sige, at virksomheden hjemsender en stor del af sine medarbejdere, men at en del af de hjemsendte arbejder ”on-and-off” under hjemsendelsen.

Det har ikke været hensigten med hjemsendelsesaftalen, og i en række situationer vil de berørte medarbejdere risikere at miste retten til supplerende dagpenge, da hjemsendelsen afbrydes, hver gang medarbejderen kaldes på arbejde. Der kræves således mindst to dages ledighed pr. periode for at få ret til dagpenge, hvilket tilsyneladende ikke altid har været tilfældet.

Hjemsendelsesaftalen med Dansk Metal og 3F udløber den 13. april og med Dansk El-Forbund den 17. april. Der er i begge aftaler åbnet mulighed for forlængelse, men det afhænger meget af, at forbundene ikke oplever, at ordningerne bliver misbrugt.

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer derfor til, at ordningerne bruges med omtanke. Og er man i tvivl om, hvordan man kan benytte hjemsendelsesmuligheden, opfordrer vi virksomhederne til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdsmarkedsafdeling på telefon 43 43 60 00.

Få mere information om coronasituationen her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.