Opdaterede regler for lønkompensation

På et pressemøde i dag blev der præsenteret en opdatering af lønkompensationspakken, som er vedtaget af regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Fornyelsen består i, at lønkompensationen hæves til 30.000 kr. pr. måned for alle typer medarbejdere. Beløbet var tidligere på henholdsvist 23.000 kr. og 26.000 kr. 

Dog fastholdes den maksimale kompensationsprocent til henholdsvis 75 procent for funktionærer og 90 procent for timelønnede.

Derudover er der kommet en række nye fortolkninger af især opgørelsen af andelen af medarbejdere, som skal indgå i pakken. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at kravet om minimum 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for. 

Når der ansøges om lønkompensation, opgøres kriteriet for hele den ansøgte periode.

Virksomheden kan vælge at planlægge hjemsendelsen således, at flere ansatte hjemsendes i en del af perioden, og færre ansatte hjemsendes i en anden del af perioden. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan plan altid udgøre minimum 30 pct. af medarbejderne – eller 50 ansatte.

Hvis der opstår uventede driftsmæssige behov, kan virksomheder dog tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en periode. 

I tilfælde af midlertidige tilbagekaldelser er det ikke en betingelse, at indgangskravet er opfyldt over hele perioden. Indgangskravet beregnes i den situation som eksklusive perioder med tilbagekaldelserne.

Virksomhedens lønkompensation reduceres i så fald forholdsmæssigt i hele påbegyndte arbejdsdage – uanset arbejdets daglige timetal. 

Så snart de opdaterede vejledninger er klar, vil de blive offentliggjort på www.tekniq.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.