Særlige forholdsregler på arbejdspladsen på grund af corona

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne har drøftet den alvorlige situation, hvor smittefare og begrænsning af forsamlingsfrihed m.v. giver udfordringer for medarbejdere og virksomheder.

Der er enighed om, at man så vidt muligt skal fortsætte arbejdsopgaverne og holde hjulene i gang. Overenskomstparterne opfordrer til, at man i virksomhederne arbejder sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og sørger for at en opdatering af APV og arbejdsprocesbeskrivelser, så alle medarbejdere er klar over, hvordan de skal forholde sig.

Heldigvis tages der i de fleste situationer de fornødne hensyn i forhold til afstand, sikkerhed m.v., men i en række tilfælde, er det nødvendigt med yderligere forholdsregler.

På større projekter opfordres der til, at man i arbejdspladsens sikkerhedsorganisation forholder sig til situationen – f.eks. ved at indføre forskudte spisepauser, så der højest er 10 personer, der spiser samtidig, etablering af supplerende skurfaciliteter, ekstra muligheder for håndvask eller afspritning m.v.

Derudover henstilles der til, at man ved koordineringen mellem de enkelte fag tager størst muligt hensyn til, at der kan skabes den nødvendige afstand mellem håndværkerne på pladsen.


Læs flere spørgsmål/svar her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.