Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Erhvervsskoler, svendeprøver mv. i de nedlukkede kommuner

Nedlukningen i Nordjylland vil også få konsekvenser for de berørte kommuners erhvervsskoler, svendeprøver og skolehjem.

Erhvervsskolerne i Nordjylland – undervisning

 • Erhvervsskolerne i de nedlukkede kommuner må opretholde 50% af deres fysiske undervisning.
 • Erhvervsskolerne har undervisningspligt, hvilket vil sige, at alle planlagte skoleophold skal gennemføres. Enten virtuelt eller fysisk.
 • Lærlinge, bosat i de nedlukkede kommuner, må gerne krydse kommunegrænsen for at tage på skole inden for de syv nedlukkede kommuner.
 • lærlinge, bosat i de nedlukkede kommuner, må ikke krydse kommunegrænsen for at tage på skole udenfor de syv nedlukkede kommuner.
 • Lærlinge, bosat uden for de nedlukkede kommuner, må ikke tage på skole i de nedlukkede kommuner.
 • AMU-kursister på certifikatkurser, som påbegyndte deres kursus inden den 9. november, er undtaget reglerne. Derfor skal kursisterne have mulighed for at møde op til undervisningen, de kan benytte offentlig transport i den anledning.

Skolerne har ansvaret for at håndtere situationen. Derfor kan der godt være lokale forskelle på, hvordan situationen håndteres på den enkelte skole. Vi anbefaler, at den aktuelle skole kontaktes for mere præcis information. 

Svendeprøver

Vi forventer, at skolerne i videst muligt omfang afholder svendeprøver. Der vil dog være situationer, hvor det ikke er muligt at gennemføre prøven, hvis størstedelen af lærlingene er bosiddende uden for kommunegrænsen, og dermed ikke kan møde på skolen. Det kan betyde:
 • Svendeprøven afholdes virtuelt, hvor dette er muligt.
 • Svendeprøven eventuelt kan udskydes, hvis det er muligt inden for uddannelsestiden.
 • I sidste instans kan Fagligt udvalg, i samarbejde med skolen, udstede et administrativt svendebrev.

Skolehjem

Lærlinge, som ved nedlukningen boede på skolehjem, må, hvis skolen tillader det, gerne blive boende på skolehjemmet og modtage fysisk undervisning. Det vil sige:
 • En lærling, der bor på skolehjem i en af de syv nedlukkede kommune, må blive boende, så længe lærlingen ikke har været ude af det område, som de syv nedlukkede kommuner samlet udgør. Det anbefales dog, at eleverne i videst muligt omfang bliver på skolen, og de bør ikke vende tilbage til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.
 • En lærling med bopæl i en nedlukket kommune, der bor på skolehjem uden for kommunen, må blive boende, så længe lærlingen ikke har rejst hjem på weekend/besøg.

Skuemestre og censorer

En skuemester/censor varetager ifølge UVM en kritisk funktion og må derfor gerne møde op på den skole, hvor han skal censurere, uagtet at han krydser kommunegrænser. Det vil dog være op til den enkelte om de ønsker at være skuemester i de syv kommuner, så længe der er særlige restriktioner.  

El og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) og Metalindustriens uddannelser (MI), kontakter de berørte censorer og skuemestre 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.