Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Coronarestriktioner i Nordjylland

De nye coronarestriktioner i Nordjylland rejser en række spørgsmål, som TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat er i fuld gang med at få afklaret.

Sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt til, at kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø hjemsender alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Der henvises her blandt andet til personale til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed – herunder for eksempel fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Efter TEKNIQ Arbejdsgivernes opfattelse vil servicering af virksomheder af ovennævnte karakter falde ind under ”kritiske funktioner”.

Hvis man er produktionsvirksomhed, kan serviceringen bestå i fremstilling af nødvendigt produktionsudstyr, emballage eller lignende, mens det for installationsvirksomhederne typisk vil være afhjælpning af driftsstop, reparation af installationer og lignende, som falder ind under begrebet.

Hvad angår ”energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur m.v.”, vil det være en ledelsesmæssig beslutning at afgrænse disse områder. Det er dog sikkert, at arbejde på overordnede forsyningsanlæg af enhver art vil falde ind under ”kritiske funktioner”. Det samme gælder reparation og nødvendigt vedligehold af trafikanlæg, jernbaner, havneanlæg og lignende.

Derimod vil det være en konkret ledelsesmæssig vurdering, om andre serviceopgaver, hvor der evt. står værdier på spil, er omfattet eller ej. Det kan for eksempel være i forbindelse med nedbrud på køleanlæg, udfald på alarmer, nedbrud på foderanlæg eller udluftning i landbruget.

Det er stadig uafklaret, hvilke hjælpepakker der iværksættes for at kompensere for nordjyske virksomheders driftstab. Men der er ikke udsigt til, at de varslede trepartsforhandlinger afsluttes før efter weekenden.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.