Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Fortsat usikkerhed om corona-kompensation

Aftalen om lønkompensation i forbindelse med corona-restriktionerne i Nordjylland er fortsat ikke godkendt af Europa-Kommissionen.

Der var en overvældende tilslutning til TEKNIQ Arbejdsgivernes Teams-møde onsdag den 11. november om corona-restriktionerne i Nordjylland.

Som det fremgik på mødet, er den endelige aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om lokal lønkompensationsordning – herunder pendlingslønkompensation – desværre endnu ikke godkendt af Europa-Kommissionen.

Der er derfor en usikkerhed forbundet med at anvende kompensationsordningerne i aftalen, men vi fortsætter vores dialog med de relevante myndigheder og politikere både direkte og gennem Dansk Arbejdsgiverforening.

Samtidig har statsministerens udmelding på Facebook samme dag ikke ligefrem skabt større klarhed. Her skriver hun, at nogle af restriktionerne i Nordjylland forhåbentligt kan løsnes før 3. december – afhængig af de løbende risikovurderinger fra sundhedsmyndighederne. 

Vi vil samle op på de ubesvarede spørgsmål og give en status på vores dialog med myndighederne på et nyt Teams-møde – formentlig nu på tirsdag kl. 9.

Nærmere information følger om tilmelding og det endelige tidspunkt.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.