Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny hjælpepakke til Nordjylland

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i går aftes aftalt en række yderligere tiltag for at hjælpe virksomhederne i Nordjylland, som i perioden fra den 6. november til den 22. november 2020 har været påvirket af nedlukningen.

Aftalen indeholder flere elementer og tager forbehold for statsstøtte-godkendelse, hvor det er nødvendigt. Derfor er det endelige indhold af de forskellige ordninger fortsat forbundet med usikkerhed, men TEKNIQ Arbejdsgiverne følger udviklingen og vender tilbage, når der er nyt. 

Hjælpepakken indeholder tiltag om kompensation for faste omkostninger under nærmere opfyldte betingelser – blandt andet:

  • Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
  • Der gælder også virksomheder uden for de syv nordjyske kommuner, som har været ramt af restriktionerne og/eller de kraftige opfordringer vedrørende de syv nordjyske kommuner. Det kan for eksempel være i form af omsætningsfald, hvis en del af kundegrundlaget findes i de syv kommuner, eller i form af produktionsnedgang, hvis medarbejderne bor i en af de syv kommuner og ikke kan møde på arbejde, eller hvis produktionen mister centrale leverancer fra en eller flere af de syv kommuner.
  • Regeringens aftale giver disse virksomheder adgang til at søge kompensation for faste omkostninger, hvis virksomhederne kan sandsynliggøre, at deres omsætningsnedgang skyldes de specifikke restriktioner og/eller kraftige opfordringer i de syv nordjyske kommuner. Det kunne for eksempel være, hvis mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 af de ansatte bor i en af de syv kommuner.

Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører mv.:

  • Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
  • Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige mv. bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.
  • Der gives kompensation til selvstændige mv. uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at en indtægtsnedgang skyldes restriktionerne.

Andet

  • Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager mv.

Se hele aftalen her 
Se pressemeddelelse her

For yderligere uddybning og spørgsmål kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.