Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Store lempelser af restriktioner i Nordjylland

Myndighederne har i dag meddelt, at restriktionerne i Nordjylland fra i dag den 19. november 2020 lempes i betydeligt omfang.

Konkret betyder det bl.a., at:

  • Alle beboere i de syv berørte kommuner ikke længere opfordres til kun at rejse ind og ud af det område, de berørte kommuner dækker, i særlige tilfælde.
  • Personer med bopæl uden for de berørte kommuner ikke længere opfordres til kun at rejse ind i de berørte kommuner i særlige tilfælde.
  • Arbejdsgivere i de berørte kommuner ikke længere opfordres til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv., som bor uden for de berørte kommuner.
  • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner ikke længere opfordres til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.
  • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner heller ikke opfordres til at hjemsende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner. Dette gælder også for ansatte med relation til minkfarmdrift.

Opfordringerne på nationalt niveau til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet, gælder fortsat.

Se Sundhedsministeriets faktaark om fortsat gældende restriktioner og lempelserne her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.