Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Betaling for overgang til vintertid 2020

Ved overgang til vintertid (dansk normaltid) skal medarbejderne have løn uden overarbejdstillæg for den ekstra arbejdstime, selv om den effektive arbejdstid er en time længere end den fulde normale arbejdstid.

Overgang til vintertid den 25. oktober 2020 

Klokken 03.00 natten mellem lørdag den 24. oktober og søndag den 25. oktober 2020 bliver tiden skruet en time tilbage til kl. 02.00. Sommertiden ophører, og vi går tilbage til vintertid. 

Den effektive arbejdstid bliver dermed en time længere for medarbejdere, som er på arbejde på dette tidspunkt. 

Krav på normal betaling

I denne forbindelse har medarbejderne krav på normal betaling for den fulde effektive arbejdstid. Der skal med andre ord betales sædvanlig timeløn uden overarbejdstillæg for den ”ekstra” arbejdstime. Det fremgår af en aftale, som DA og LO har indgået om sommer- og vintertid.     

I aftalen er der samtidig enighed om, at der i forbindelse med overgangen til sommertid i marts måned ydes betaling for den i øvrigt gældende fulde normale arbejdstid, hvor den effektive arbejdstid på grund af overgangen til sommertid bliver en time mindre. Denne time betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.