lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Reglerne omkring psykisk arbejdsmiljø er nu samlet og tydeliggjort.

Den nye bekendtgørelse samler de eksisterende regler omkring psykisk arbejdsmiljø og gør det nemmere for virksomhederne at få overblik over reglerne på området. På den måde kan arbejdsgivere og medarbejdere sammen arbejde for at håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen er udarbejdet af arbejdsmarkeds parter i samarbejde med Arbejdstilsynet, og TEKNIQ Arbejdsgiverne har deltaget i arbejdet. 

Der er ikke tale om nye regler i bekendtgørelsen men en tydeliggørelse af pligter i forhold til væsentlige påvirkninger i arbejdsmiljøet i form af stor arbejdsmængde og tidspres, uklare og modstridende krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav samt krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.  

TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at der med den nye bekendtgørelse er opnået en tiltrængt synlighed i forhold til, hvad det er, arbejdsgiverne har af pligter i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, således arbejdet kan tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og så der er kendskab til, hvilke områder Arbejdstilsynet træffer afgørelse på.  

På baggrund af bekendtgørelsen skal der nu udarbejdes tre AT-vejledninger om hhv. 

  • stor arbejdsmængde og tidspres, 
  • uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt 
  • høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. 

Vejledningerne bliver en tilføjelse til den eksisterende vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og giver hjælp til handlinger i virksomheden. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil deltage i arbejdet med at udarbejde vejledningerne.

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. november 2020.  

» Se bekendtgørelsen her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.