Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Ny vejledning om konsortiesamarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt en ny vejledning, som skal sikre, at danske virksomheder ikke kommer på kant med konkurrenceloven, når de indgår konsortiesamarbejder.

”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”. Det er titlen på en ny vejledning, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop har udsendt. 

Vejledningen ridser retningslinjerne på området op og giver en række gode råd til virksomheder, der overvejer at indgå i et konsortium. Det bliver blandt andet konkretiseret, hvornår virksomheder betragtes som konkurrenter til en opgave, og hvornår fælles tilbud kan risikere at begrænse konkurrencen. 

Den reviderede vejledning kommer efter Højesterets dom i den såkaldte vejstribesag, der handlede om to virksomheders mulighed for at afgive et fælles tilbud på et udbud om vejmarkering. 

» Du finder vejledningen her.  

For yderligere information kontakt Stig Høding, Preben Meinecke-Søes eller Jan Eske Schmidt, Overenskomster og Jura, på telefon 4343 6000.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.