Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye corona-restriktioner - herunder øget test af udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har foreslået en række nye initiativer fra 26. oktober for at bremse corona-smitten - herunder øget test af udenlandsk arbejdskraft. TEKNIQ Arbejdsgiverne og DA er i tæt dialog med ministerierne om, hvordan reglerne skal udmøntes, da det pt. er uklart.

Blandt de forslag, som kan have konsekvenser for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, er:

  • "Vandrende arbejdstagere" skal i fremtiden testes oftere. Det betyder, at tilsynet med virksomheder med mange udenlandske medarbejdere øges allerede nu, ligesom der skal ekstra fokus på arbejdernes boligforhold for at forebygge smittespredning.
  • Personer fra højrisikolande skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er under 72 timer gammel, når de passerer grænsen med et anerkendelsesværdigt formål. Der bliver gjort undtagelser for grænsependlere, selvom det pt. er uafklaret, hvordan de skal defineres. 
  • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.
  • Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer - og øget brug af smitteopsporingsapp'en "Smittestop".
  • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.

Blandt nogle af de øvrige restriktioner er:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 personer - dog med visse undtagelser.
  • Anbefaling om social kontakt med max 10 forskellige personer (udover husstand/arbejde/skole/fritidsaktivitet).

TEKNIQ Arbejdsgiverne er sammen med DA i gang med at undersøge, hvordan de nye regler skal fortolkes.

For eksempel fremgår det ikke, hvordan man skal definere og dokumentere, at man er grænsependler, eller hvilken dokumentation der kræves for at vise, at man er testet negativ.

Nærmere information følger så snart disse spørgsmål er afklaret.

Samtidig forhandler Folketingets partier i disse dage om flere nye hjælpepakker og forlængelse af nogle af eksisterende ordninger. Også det vil der blive udsendt nærmere information ud om, så snart vi kender resultatet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.