Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne digitaliserer barselsfonden

Fra 1. november er det kun muligt at få udbetalt refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes Barselsfond via den online ansøgningsformular på www.tekniq.dk/barselsfond.

For knap et år siden introducerede TEKNIQ Arbejdsgiverne en webløsning til ansøgning om refusion fra barselsfonden. 

Denne refusionsløsning ligger på et sikkert område af hjemmesiden, hvor virksomheden logger ind med deres NemId og derefter skal indtaste de oplysninger, der danner grundlag for refusionen og uploade de nødvendige bilag til dokumentation (typisk lønsedler og refusion fra udbetaling Danmark). 

Løsningen, der har fungeret uden fejl, har givet administrative lettelser for både medlemsvirksomheder og for vores administration. 

I en overgangsperiode har det været muligt fortsat at benytte den gamle, ”analoge” mulighed, som bestod i en PDF-fil med vedhæftet dokumentation, som skulle sendes via sikker mail til TEKNIQ Arbejdsgiverne. Denne løsning skal imidlertid håndteres manuelt og er derfor mere ressourcekrævende.  

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor besluttet, med virkning fra 1. november 2020, at lukke for den manuelle løsning. Det vil sige, at det fremover kun er muligt at få udbetalt refusion fra barselsfonden via webløsningen, som tilgås via www.tekniq.dk/barselsfond (eller kan findes via "Genveje" nederst på hjemmesiden).


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.