Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Virksomhederne i installationsbranchen kan få tilskud til nedslidte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer en ny ordning – Sporskifteordningen – hvor formålet er at yde tilskud til opkvalificering af medarbejdere, der er ”nedslidte” eller i risiko for nedslidning på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde.

Kriteriet for ansøgning om tilskud er, at hvis den branchekode virksomheden er registreret under, er inkluderet blandt de branchekoder, som ordningen retter sig mod, så er alle medarbejdere i virksomheden pr. definition i risiko for at blive nedslidte. Dermed kan virksomhederne søge om tilskud til opkvalificering til alle virksomhedens medarbejdere.  

Installationsbranchen er inkluderet i sporskifteordningen under branchekoden ”færdiggørelse af byggeri”. 

Sporskifteordningen giver mulighed for, at virksomhederne kan søge om tilskud til 40 dages opkvalificering af den enkelte medarbejder. Der kan ydes tilskud på op til 120.000 kr. pr. medarbejder til alle relevante kursusaktiviteter både private og statslige fx AMU, akademimoduler, TEKNIQ Arbejdsgiverne kurser m.v.   

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor taget initiativ til at udarbejde en flyer, der beskriver ordningen med eksempler på ”medarbejdersituationer”, der kan søges tilskud til, på installationsområdet. Den er udarbejdet i samarbejde med STAR, Dansk El-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet. Det bør således ikke være problemer, når den enkelte virksomhed ønsker at gøre brug af ordningen.  

Klik her og se eksempler i flyer på ”medarbejdersituationer”, som STAR har godkendt som tilskudsberettigede, samt kriterier og vejledning til hvordan virksomheden søger om et sporskifteforløb.  TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.