Udbetaling af AUB-løntilskud - præcisering

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har meddelt, at udbetalinger af det midlertidige løntilskud beregnes ud fra A-indkomst + pension.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om udbetalt A-indkomst. 

Det vil sige at: 

  • Det er de lønudbetalinger, der falder i den enkelte måned, der udgør beregningsgrundlaget. Der hvor en lønudbetaling overlapper to måneder, fordeler AUB dagene jævnt hen over de to måneder. På den måde beregner AUB en ”månedsløn”. Denne ”månedsløn” omregnes til en løn pr. hverdag, der danner udgangspunkt for udbetalingen.
  • Med hensyn til fritvalg, SH og ferie indgår opsparingen ikke i beregningsgrundlaget. Det inkluderes først i beregningsgrundlaget i de måneder, hvor det udgør en del af lærlingens udbetalte A-indkomst. Hvis en lærling f.eks. ikke anvender fritvalgsopsparingen, vil den først indgå i refusionen, når den udbetales til december.

Det medfører, at når en virksomhed kontrollerer, om det udbetalte beløb fra AUB svarer overens med det, man forventede, så skal man sammenholde det med lærlingens udbetalte A-indkomst samt virksomhedens pensionsindbetalinger i den periode, der ydes refusion for. 

Læs mere om vilkår og satser for AUB-løntilskud her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.