Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Udvidelse af hjælpepakker

Natten til den 28. oktober blev der indgået en ny politisk aftale om en forlængelse og udvidelse af flere af elementerne i hjælpepakkerne som følge af coronakrisen. Herunder kan du få et overblik over nogen af de elementer i aftalen, der kan få betydning for din virksomhed:

Syge- og arbejdsløshedsdagpenge

Alle gældende ordninger om sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge forlænges til den 31. januar 2021.

Aftalen rummer desuden hjælp til en række virksomheder inden for specifikke brancher.

Momslåneordningen

Momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder genåbnes. Virksomheder, der ikke allerede har ansøgt, får dermed mulighed for at ansøge. Virksomheder, som ansøgte om lån i foråret, kan ikke ansøge igen. Tilbagebetalingstidspunktet for alle lån efter ordningen ændres til den 1. november 2021.

Lån til mindre virksomheder

Garantiprocenten i de to SMV-garantiordninger i henholdsvis Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkreditfond forhøjes fra 80 til 90 procent.

Eksportvirksomheder

Den statslige garantidækning for virksomhedernes handel og eksport, der udløber ved udgangen af 2020, forlænges til 30. juni 2021. Dermed kan virksomhederne stadig forsikre sig mod manglende betaling fra kunderne.

Forlængelse af kompensations- og garantiordninger

Man har valgt at forlænge en række kompensationsordninger til dækning af bl.a. virksomhedernes faste omkostninger. Disse ordninger løber nu frem til og med den 31. januar 2021.

Virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på baggrund af de strammede coronarestriktioner den 26. oktober 2020, kan få kompensation for selvstændige og faste omkostninger og dermed få dækket tabet. Virksomheder, som er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere, der aflyses med henvisning til det skærpede forsamlingsforbud, får også adgang til kompensationsordningerne.

Det er meningen, at kompensationsordningen for faste omkostninger forbedres ved, at kravet om en omsætningsnedgang på 35 procent sænkes til 30 procent, og kompensationssatserne for mindre virksomheder øges til maksimalt 90 procent.

Hvem gælder aftalen?

Aftalen omfatter virksomheder og selvstændige under kompensationsordningerne, der er direkte eller indirekte omfattet af følgende begrænsninger:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden
  • Alkoholforbud mv.
  • Forsamlingsforbud
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Lovgivningen er ikke vedtaget endnu, og så snart reglerne er klar, kan der findes vejledning og ansøgningsvilkår på virksomhedsguiden.dk

Læs vores pressemeddelelse om de nye støtteordninger her 
Læs forrige medlemsorientering her (der arbejdes fortsat på en afklaring af de nye restriktioner i forhold til vandrende arbejdstagere)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.