Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye muligheder for arbejdsfordeling for alle typer medarbejdere

Den 31. august blev der indgået en ny aftale om arbejdsfordeling. Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode og kan være et godt alternativ til en egentlig opsigelse af de ansatte.

Den nye ordning giver virksomhederne en større fleksibilitet, fordi der nu er mulighed for at etablere arbejdsfordeling for alle typer medarbejdere. Det vil sige både de overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medarbejdere samt funktionærer.  

Den nye arbejdsfordelingsordning skal sættes i værk inden udgangen af 2020 og kan løbe i op til fire måneder. Det vil sige indtil senest ved udgangen af april 2021. 

Der er dog forskelle i forhold til de eksisterende arbejdsfordelingsordninger:  

Virksomheder, der ønsker at bruge ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere efter de regler, der gælder i samarbejdsaftalen mellem DA og FH eller lov om information og høring af lønmodtagere.

Arbejdsfordelingen skal tilrettelægges, så ledigheden inden for fire uger udgør mellem 20 til 50 pct. 

Lønmodtagerne får 20,5 pct. højere dagpengesats i den nye arbejdsfordelingsordning. Det vil sige en timesats på 143,45 kr. eller 23.000 kr. om måneden.

Arbejdsgiverne skal bidrage til finansieringen af den nye ordning ved at betale tre hele G-dage pr. hele måned for hver medarbejder, der deltager i ordningen. Én G-dag koster 881 kr. i 2020. 

Virksomheder, der havde allerede havde en arbejdsfordelingsordning den 31. august 2020, kan inden udgangen af september 2020 konvertere til den ny ordning. Der skal så ikke betales G-dage for den første måned og efterfølgende alene betale to G-dage pr. måned i resten af 2020.  

Lønmodtagere, der ikke ønsker at indgå i en sagligt begrundet arbejdsfordeling, kan afskediges. Lønmodtagerne har 24 timer til at beslutte, om de vil indgå i ordningen.  

I arbejdsfordelingsperioden vil lønmodtageren have mulighed for at deltage i opkvalificering.  

Den nye arbejdsfordelingsperiode vil ikke gå ud over lønmodtagernes dagpengeperiode i øvrigt.   

Mange af de nuværende regler for arbejdsfordeling gælder også i den nye ordning, og virksomhederne anbefales at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvis de overvejer at gøre brug af den ny ordning.

Hvis din virksomhed overvejer at indføre arbejdsdeling, så opfordres den til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.