Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny aftale om midlertidig dagpengeret til forældre til hjemsendte børn

Der blev i går indgået en trepartsaftale om dagpenge til forældre, hvis børn er sendt hjem på grund af corona.

Barnet skal være under 14 år og være sendt hjem på grund af smittetilfælde i barnets skole eller institution. Aftalen gælder resten af 2020.

For at få ret til dagpengene skal forældrene også opfylde betingelserne for barselsdagpenge. Det vil sige, at man enten: 

  • skal have været beskæftiget i mindst 160 timer i de sidste 4 måneder (svarende til 9 timer/uge),
  • er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
  • er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • er elev i lønnet praktik (lærling) eller
  • er ansat i et fleksjob

Retten til dagpenge gælder kun forældre i ansættelse, og den indtræder først, når forældrene har udnyttet de overenskomstmæssige rettigheder til frihed (afspadsering, børneomsorgsdage og – hvis barnet er smittet med Covid-19 – barns 1. og 2. sygedag).

Det er desuden en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed at have hjemmearbejde. Hvis forældrene ikke deler bopæl, gælder dokumentationskravet kun den forælder, som ansøger om dagpenge.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for datoen for hjemsendelsen, og at den skyldes et konkret smittetilfælde. Hvis barnet er smittet, skal der desuden fremlægges dokumentation for en positiv test.

Herudover skal der fremlægges tro og love-erklæring om, at man i fraværsperioden ikke har modtaget løn eller holdt ferie. Desuden skal der for begge forældre (for ikke-samboende dog kun for den forælder, som bliver hjemme for at passe barnet) foreligge en tro og love-erklæring fra arbejdsgiveren om: 

  • at der ikke er ubrugte omsorgsdage eller afspadsering
  • at der ikke udbetales løn til den forælder, som bliver hjemme
  • hvis barnet er smittet – at der er afholdt 1. og 2. sygedag.

Arbejdsgiveren skal anmelde fraværet via Nemrefusion, men skal ikke foretage udbetaling, eftersom medarbejderen ikke har ret til løn fra arbejdsgiveren.

Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren.

Ordningen træder i kraft den dag, lovforslaget vedtages, og varer til den 31. december 2020.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.