Nyt værktøj til virksomheder med lærlinge

Elevplan.dk lukkes ned og erstattes af praktikpladsen.dk.

Elevplan har i mange år fungeret som erhvervsskolernes system, hvor virksomhederne har kunnet tilgå oplysninger om deres lærlinge. Fremover skal oplysninger om lærlinge vedr. uddannelsesaftale, placering af skoleophold og fravær findes på praktikpladsen.dk. Her kan virksomheden også vælge at modtage løbende besked om lærlingens fravær.  

Nyttige oversigter/funktioner

Praktikpladsen.dk giver overblik over alle elever i virksomheden. I elevoversigten kan du:

  • Se elevernes uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
  • Se hvornår eleverne skal på skoleophold.
  • Se hvornår eleverne kommer tilbage fra igangværende skoleophold.
  • Få et overblik over elevernes fravær under skoleophold.
  • Få besked pr. sms/e-mail, hvis eleverne har fravær under skoleophold.

Mere information 

Læs mere om virksomhedens login og hvilke muligheder den har på Praktikpladsen.dk.

Fravær – virksomheden kan blive orienteret - sådan virker orientering om fravær:

praktikpladsen.dk kan virksomheden tilmelde sig beskeder om elevers fravær under skoleophold. Det er muligt både at tilmelde sig straksbesked og besked med opsummeret fravær.

Efter login foretages tilmelding under menupunktet ”Fraværsbeskeder”.

Beskeder sendes i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 18.00.

Straksbesked om fravær

Virksomheden kan modtage straksbesked, som sendes senest 30 minutter efter at fraværet er registreret på erhvervsskolen. Der sendes kun én besked pr. elev. pr. dag.

Hvis eleven er fraværende i efterfølgende lektioner samme dag, vil dette fravær indgå i opsummeringen og i fraværsoversigten på praktikpladsen.dk

Hvis fraværet senere rettes eller slettes, vil det korrekt registrerede fravær fremgå i opsummeringer og i fraværsoversigten på praktikpladsen.dk

Besked med opsummeret fravær

Virksomheden kan modtage både daglige og ugentlige beskeder med opsummering af fravær. 

Den daglige opsummering sendes om eftermiddagen på dagen for fraværet. 

Den ugentlige opsummering sendes mandag morgen for den foregående uges fravær.

Kommunikation til virksomheden

Såvel daglige som ugentlige opsummeringer sendes kun pr. mail. 

Det samlede fravær fremgår altid af fraværsoversigten på Praktikpladsen.dk.

Skoleophold – overblik – Sådan virker elevoversigten:

praktikpladsen.dk er mulighed for at få overblik over hvornår dine lærlinge skal på skoleophold.

Store virksomheder har mulighed for at tilknytte udvalgte lærlinge til en oplæringsansvarlig. Sådan gør du:

  • Gå til Elevoversigt
  • Klik på ”Vælg dine elever”
  • Marker med stjerne ud for hver elev, som fremover ønskes vist
  • Klik på ”Afslut”, efter markering af elever

Det er til enhver tid muligt at ændre i valget af elever, ved at klikke på ”Vælg dine elever”.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.