Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Afspadseringspligten bortfalder på Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten

Som følge af Coronasituationen i foråret 2020 indtrådte afspadseringspligten på både Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten i juni 2020.

Ved årsskiftet var ledighedstallene dog faldet så meget, at afspadseringspligten igen bortfaldt. På grund af forbundenes arbejde med at sammenlægge deres A-kasser, er TEKNIQ Arbejdsgiverne desværre først nu blevet opmærksomme på situationen. 

ELEKTRIKEROVERENSKOMSTEN

I Elektrikeroverenskomsten bortfalder afspadseringspligten, når ledighedsprocenten kommer under 2 pct. Ifølge Dansk El-Forbunds hjemmeside var ledigheden i december 2020 1,97 %. Dette skulle Dansk El-Forbund have meddelt TEKNIQ Arbejdsgiverne medio januar, og afspadseringspligten skulle herefter bortfalde med virkning fra den 6. januar. 

VVS-OVERENSKOMSTEN

På VVS-overenskomsten bortfalder afspadseringspligten, når ledigheden kommer under 4 pct. Her har der i hvert fald siden januar været en ledighed på under 4, og afspadseringspligten har derfor ikke været gældende i 2021. 

Hvad gør vi med den hensatte afspadsering?

På grund af det sene tidspunkt for denne meddelelse må virksomhederne lokalt afklare, hvordan man vil forholde sig til overarbejde udført (og hensat til afspadsering) efter afspadseringspligtens bortfald i 2021. Den enkelte medarbejder afgør selv, om han/hun ønsker afspadseringssaldoen udbetalt eller opretholdt. Der kan eventuelt laves ensartede, lokale aftaler med en tillidsrepræsentant.    

Tilsvarende regler findes ikke i Industri- og VVS-overenskomsten, hvorfor der ikke sker ændringer på dette overenskomstområde.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.