Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Fagligt efterslæb – mulighed for forlængelse af skoleperioden

Mulighed for forlængelse af skoleforløb for lærlinge, hvor fjernundervisning har medført fagligt efterslæb.

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået en aftale med Folketingets øvrige partier om håndtering af faglige udfordringer. Formålet med aftalen er bl.a. at afhjælpe nogle af de konsekvenser, som nedlukning og perioder med nødundervisning har medført for elever på erhvervsuddannelserne med hensyn til fagligt efterslæb og nedadgående trivsel.

For elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne giver aftalen følgende muligheder for supplerende skoleundervisning, hvis skolen vurderer, der er tale om et væsentligt fagligt efterslæb:

  • Op til 5 ugers supplerende skoleundervisning i hovedforløbet forud for den afsluttende prøve.
  • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 2 uger for et helt hold.
  • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 4 uger for enkelte elever.
  • Grundforløbets 2. del kan således i alt forlænges med op til 6 uger for enkelte elever.

Forlængede uddannelsesforløb skal være afsluttet inden den 31. juli 2021.

Hvis virksomhederne har indgået en uddannelsesaftale med en lærling, skal skolen, inden forlængelse af skoleopholdet, tage kontakt til virksomhed og lærling, og der skal være enighed om, at supplerende undervisning er nødvendigt.

Uddannelsesaftalen skal forlænges med det antal uger som uddannelsesforløbet forlænges.

Virksomheden vil som normalt modtage AUB-lønrefusion for den periode, hvor skoleopholdet forlænges.

Skolen skal sende ansøgning til det faglige udvalg

Hvis skolen finder, at det er hensigtsmæssigt/nødvendigt med supplerende undervisning, skal der for alle lærlinge, der har en uddannelsesaftale, indsendes en ansøgning om forlængelsen til det faglige udvalg.

Før skolen sender en ansøgning til fagligt udvalg om forlængelsen, skal skolen sikre, at lærling og virksomhed er enige om, at der kan indkaldes til supplerende undervisning, og at uddannelsesaftalen tilsvarende forlænges. Skolen bør tage ansvar for, at det formelle vedrørende forlængelsen gennemføres, dvs. at der indgås en tillægsaftale til uddannelsesaftalen.

Forlængelser, der medfører uddannelsestid ud over den indgåede uddannelsesaftale

Hvis en virksomhed ikke ønsker at forlænge uddannelsesaftalen, kan lærlingen optages i ekstraordinær skolepraktik dagen efter uddannelsesaftalen udløber. Lærlingen vil herefter modtage skolepraktikydelse under resten af skoleopholdet.
Virksomheden har således ikke pligt til at forlænge uddannelsesaftalen. Optag til ekstraordinær skolepraktik videreføres til og med den 15. juli 2021.

Læs aftalen på uvm.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.