Genåbning af erhvervsskolerne

21. april 2021 åbner erhvervsuddannelser for 100 procents fysisk fremmøde for lærlinge og AMU-kursister i næsten hele landet.

Genåbningen vil være forskellig fra landsdel til landsdel afhængig af smitteniveauet.  

Landsdele med lavt smitteniveau åbner for 100 procents fysisk tilstedeværelse. Det er Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. 

Landsdelene i Hovedstadsområdet inklusive Nordsjælland er ikke inkluderet på grund af  højere smitteniveau. 

Test er et vilkår for alle, der møder fysisk på erhvervsskolerne

 • For alle skoler, der åbner for fysisk fremmøde, er det et en betingelse, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen. Alle, der skal møde fysisk, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.
 • Det anbefales, at der så vidt muligt holdes 2 meters afstand.
 • Skuemestre/censorer og øvrige personer der har et ærinde på skolen skal kunne fremvise en test der er under 72 timer gammel.

Landsdelene i Hovedstadsområdet følger stadig retningslinjer for delvis genåbning

Retningslinjer for delvis genåbning: 

 • Lærlinge må fremmøde med 50 procents fysisk tilstedeværelse 
 • Skolepraktikelever må fremmøde med 100 procents fysisk tilstedeværelse.
 • AMU-kurser må fremmøde med 50 procents fysisk tilstedeværelse – undtaget herfor er certifikatkurser med 100 procents fysisk fremmøde. 

Erhvervsskoler hvor fysisk tilstedeværelse ikke er mulig 

Erhvervsskoler/uddannelsesinstitutioner i kommuner med særlig høj incidens vil blive bedt om at lukke ned for fysisk tilstedeværelse. Det vurderes af Epidemikommissionen og opdateres løbende hos Børne- og undervisningsministeriet her.   

Erhvervsskoler, der er lukket ned, følger nedenstående retningslinjer for lærlinge og AMU-kursister: 

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende deltagelse i prøver. 
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.
 • Lærlinge og kursister må fremmøde fysisk, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos lærlinge eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Alle lærlinge og kursister, der på ovenstående vilkår deltager i fysisk fremmøde undervisning, skal testes 2 gange om ugen. Alle, der indkaldes af skolen til fysisk fremmøde, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.

Skuemestre og censorer 

Planlagte prøver i den kommende periode med deltagelse af skuemestre og censorer fastholdes så vidt det er muligt.    

Det er til en hver tid skuemester og censors egen beslutning, om de vil deltage. Skolerne er som altid ansvarlige for, at prøven afholdes med alle sundhedsmæssige foranstaltninger. Ved afbud til en prøve kontaktes El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) eller Industriens uddannelser (IU).   

Krav om coronatest gælder også ved prøverne 

Der er krav til erhvervsskolerne om kontrol af alle, der skal møde fysisk på skolen. Dette gælder også for skuemestre og censorer, som ved fremmøde på skolen skal kunne dokumentere en negativ test der er under 72 timer gammel.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.