Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Mere fleksibel lønkompensation frem mod genåbning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har besluttet at justere på lønkompensationsordningen, så den tager bedre hensyn til de virksomheder, der gør klar til at genåbne.

I takt med at den gradvise genåbning af Danmark og dansk erhvervsliv nærmer sig, har der været behov for at justere på den eksisterende lønkompensationsordning, så den i højere grad tager højde for de særlige behov, virksomhederne kan have, efterhånden som de gør klar til at genåbne.

Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftale at ordningen gøres mere fleksibel. Det betyder at:

  • Virksomhederne får mulighed for, at medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning.
  • Dette vil ikke påvirke virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation disse dage.
  • Muligheden gælder både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder.
  • De nye muligheder kan bruges én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som derudover skal have været omfattet af ordningen i sammenlagt min. 30 dage.
  • Den generelle lønkompensationsordning gælder stadig til og med den 30. juni 2021.
  • Ordningen for tvangslukkede virksomheder gælder, indtil disse virksomheder må genåbne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.