vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Chefkonsulent

mri@tekniq.dk 

7742 4233

Korrekt nedtagning af gasinstallation

Når kunden skifter en naturgaskedel ud med en varmepumpe eller et gaskomfur med et elektrisk, skal installationen afproppes. Korrekt afpropning betyder, at der fysisk skal monteres en prop eller slutmuffe i gasrørsinstallationen. At lukke for hovedhanen eller en afspærringsventil er ikke en forsvarlig og korrekt afpropning, som der kræves i Bekendtgørelse om Sikkerhed for gasinstallationer §31.

Manglende eller dårlig afpropning af gasinstallationer kan føre til eksplosion og brand og bliver kategoriseret som en farlig hændelse. Derfor medfører manglende afpropning automatisk en anmeldelse til politiet, som i hovedsagen betyder bøder på mange tusinde kroner til installatøren.   

Efter afpropning skal installatøren anmelde, at gasinstallation er nedtaget til Sikkerhedsstyrelsen på virk.dk. Dette gøres med blanketten til anmeldelse af væsentlige ændringer. Ved anmeldelsen skal bruges:

  • NemID medarbejdersignatur eller virksomhedens NemID
  • Udførende installatørs CVR-nummer eller autorisationsnummer samt evt. indreguleringsvirksomhed
  • Viden om installationen, fx den samlede indfyrede effekt på installationen
  • Detaljer om det aktuelle apparat, herunder CE-nummer mm
Der sendes en kvittering på anmeldelsen til virksomhedens digitale postkasse. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.