Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

Nu kan industrivirksomhederne ansætte 13-årige

Industrivirksomheder kan fremover ansætte unge ned til 13 år til at lave lettere fritidsarbejde i såkaldt ’farlig nærhed’ af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Samme ændring gælder også for erhvervspraktikanterne. Den tidlige kontakt til de helt unge kan få stor betydning for rekruttering af lærlinge, vurderer TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Den 1. juli 2021 trådte en ændring af bekendtgørelsen om unges arbejde i kraft, der kan få stor betydning for virksomhedernes muligheder for at skabe kontakt til de helt unge.

Ændringen betyder, at unge, der er fyldt 13 år, fremover må lave lettere arbejde i farlig nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Det vil sige, at unge mellem 13 og 15 år nu gerne må sættes til lettere arbejde indenfor visse brancher i industrien, fx lettere rengøring, montering og malearbejde.

Disse typer opgaver må de unge fx udføre (Bilag 7 i Bekendtgørelsen):

 • Lettere rengøring og oprydning
 • Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning
 • Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling
 • Lettere manuelt arbejde, fx ilægning i poser og æsker, samt pudsning af færdige produkter
 • Lettere budtjeneste, fx internt piccoloarbejde

Hvilke krav stilles der til virksomheden?

De unge må ikke kunne komme i kontakt med bevægelige maskindele eller på anden måde udsættes for risiko fra maskiner og lignende. 

Virksomhedens maskiner skal derfor være standset og på effektiv måde være sikret mod igangsætning og risiko for tilskadekomst. Er dette ikke muligt, skal der træffes andre foranstaltninger, der effektivt sikrer, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Automatiske anlæg i drift skal være sikret efter gældende regler, og maskindrevet håndværktøj omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 må ikke være tilgængeligt. 

Hvem kan benytte sig af ordningen?

Virksomheden skal have en af de branche- eller DISCO-koder, der står i bekendtgørelsens bilag 10.

Som eksempler på brancher kan nævnes:

 • 251100, Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • 255000, Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
 • 281110, Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • 301100, Bygning af skibe og flydende materiel
 • 331100, Reparation af jern- og metalvarer
 • 331200, Reparation af maskiner
 • 331500, Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

Stor betydning for rekruttering af lærlinge

TEKNIQ Arbejdsgiverne vurderer, at tidlig kontakt mellem virksomhederne og de unge har stor betydning for rekruttering af lærlinge. 

Som bekendt kommer industrien til at mangle kvalificerede faglærte, og derfor bør virksomhederne benytte sig af de muligheder, der er for tidligt at komme i kontakt med unge, der endnu ikke har truffet et uddannelsesvalg. Fritidsjob er en mulighed, en anden god mulighed er erhvervspraktikken. 

Erhvervspraktik kan foregå i 6.-9. klasse, men det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan folkeskolerne prioriterer erhvervspraktik. Uanset kommunens politik på området har den enkelte elev ret til at komme i erhvervspraktik mindst 1 uge i både 8. og 9. klasse. Reglerne for hvad eleverne må i erhvervspraktik er knyttet op på bekendtgørelsen om unges arbejde. Erhvervspraktikanterne må også prøve kræfter med lettere opgaver, der ikke er nævnt i bekendtgørelsen. Lempelsen i bekendtgørelsen om nærhed til maskiner gælder også for erhvervspraktikanterne – dermed er det nu muligt for industrivirksomhederne at slå dørene op for erhvervspraktikanter. 

Uanset om det er eftermiddagsjob eller erhvervspraktik på en industrivirksomhed, kan det være vejen til, at den unge får interesse for en erhvervsuddannelse. Samtidig kan kontakten til en virksomhed bidrage til, at den unge og forældrene oplever, at et arbejde i industrien er mangfoldigt, udfordrende på mange kompetenceområder og foregår i et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets orientering om ændringen:

Ny ændring i bekendtgørelsen om unges arbejde - Arbejdstilsynet (at.dk)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.