Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Brug af lønkompensationsordningen giver mulighed for at varsle ferie m.v. med forkortet varsel

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget en lov, der giver virksomheder mulighed for med én dags varsel at pålægge en ansat at afvikle op til fem dages ferie eller anden frihed.

Virksomheder, der benytter lønkompensationsordning for fyringstruede ansatte, og som ikke har aftalt lønnedgang med de omfattede ansatte, kan i lønkompensationsperioden varsle en fridag for hver 28-dages periode. Fridagen kan enten være en feriedag, feriefridag eller – hvis man ikke har optjent nogen af disse – egen-betalt fridag.  

Loven ændrer ikke ved, at arbejdsgiver fortsat kan varsle ferie i henhold til ferielovens almindelige varslingsregler. Muligheden gælder ikke for hjemsendte ansatte med aftalt lønnedgang som følge af COVID-19 eller øvrige ansatte herunder lærlinge, elever og praktikanter. Her gælder ferielovens almindelige varslingsregler.

» Gå til FAQ om varsling af ferie m.v. med forkortet varsel

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.