Skærpede testkrav for vandrende arbejdstagere

Regeringen har netop meddelt, at testkravene nu skærpes for vandrende arbejdstagere, der rejser ind i Danmark.

Fra og med i morgen den 9. januar skal vandrende arbejdstagere kunne fremvise en negativ coronatest, som er taget senest 24 timer før indrejse til Danmark. I dag er kravet 72 timer.

Testkravet kan opfyldes med en kviktest. De nye krav gælder ikke for chauffører, medmindre de kommer fra Storbritannien.

Beboere i grænselandet, der arbejder på den anden side af grænsen – de såkaldte grænsegængere - skal få foretaget en ugentlig test. Også dette krav kan opfyldes med en kviktest.

Som noget nyt skal den vandrende arbejdstager tage en PCR-test senest 72 timer efter indrejse til Danmark. Det kræver en lovændring, men arbejdsgiverne opfordres allerede nu kraftigt til at lade deres vandrende arbejdstagere teste, da lovændringen forventes at blive vedtaget om ganske kort tid.

Det nye krav vil betyde, at arbejdsgiverne skal kunne dokumentere, at deres vandrende arbejdstagere har taget testen inden for de 72 timer. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil meddele, når den eventuelle lov bliver vedtaget, og hvordan det skal dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Arbejdstagerne må gerne arbejde umiddelbart efter, han eller hun er rejst ind Danmark og dermed i perioden op til testen.

Tiltagene løber indtil videre til den 17. januar 2021, men vil formentlig blive forlænget, hvis de øvrige restriktioner også forlænges.

Det vil fortsat være et krav, at testcertifikaterne er udformet på et af de skandinaviske sprog eller spansk, engelsk, tysk, italiensk eller fransk.

Også skærpede krav til boligforhold

Samtidig overvejer regeringen også at indføre nye skærpede sundhedskrav til de boligforhold, som en arbejdsgiver måtte stille til rådighed for medarbejderne. Kravene gælder også i den situation, hvor arbejdsgiveren formidler bolig til medarbejderne.

Det er dog pt. lidt uklart, hvad der menes med ”formidling” og ”bolig”. Eksempelvis skal det sikres, at en chaufførs overnatning i styrehuset ikke er omfattet af disse tiltag. Kommunerne vil desuden få en hjemmel til at foretage tilsyn med boligforholdene uden forudgående varsel.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.