Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

Nu yder Elbranchens Kompetencefond også tilskud til aftalt akademiuddannelse

Behovet for efteruddannelse - særligt på akademiniveau - er fortsat stigende. Derfor kan virksomheder nu, i samarbejde med den enkelte medarbejder, søge tilskud til aftalt akademiuddannelse via Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.

Der kan søges om tilskud til enkeltmoduler. I praksis betyder det, at medarbejderen kan gennemføre en akademiuddannelse i fx au-elinstallation på 3-4 år.  Fonden yder tilskud til 100 % af kursusgebyret, eventuelt fratrukket tilskud fra Omstillingsfonden, og til 85 % af bruttotimelønnen modregnet eventuel SVU.  Selvvalgt-, virksomhedsplanlagt- og aftalt akademiuddannelse kan kombineres, men der kan maksimalt søges om to moduler og maksimalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.  

Udover aftalt akademiuddannelse yder Elbranchens Kompetencefond fortsat tilskud til selvvalgt uddannelse og virksomhedsplanlagt uddannelse. Positivlisten er lang og indeholder både uddannelse på akademiniveau og brancherelevante AMU-kurser.   

For at gøre det let for virksomheder og medarbejdere foregår ansøgningen digitalt. Ved virksomhedsplanlagt uddannelse på AMU-kurserne modtager virksomheden automatisk et fast tilskud, når kurset er gennemført. For medarbejdere, der ikke er medlem af Dansk El-forbund, udbetales tilskuddet, når virksomheden har søgt. 

Tilskud fra Fonden ydes til TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder eller virksomheder, der har en tiltrædelsesaftale med Dansk El-forbund. Medarbejderen skal være omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller omfattet af tiltrædelsesaftalen, der er tegnet med Dansk El-Forbund.

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond har siden 2007 bidraget til medarbejdernes kompetenceudvikling.

» Læs mere om tilskud fra Elkompetencefonden her.

» Gå direkte til søgesiden på evu.dk her.

» Læs mere i folderen herunder

tilskud-akademiuddannelser-el


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.