Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Nyt om gasanmeldelser på virk.dk

Sikkerhedsstyrelsen har netop sendt brev til alle installatører med ”fif” til, hvordan man udfylder en gasanmeldelse på hjemmesiden virk.dk.

Det kommer efter en sommer, hvor mange vvs-installatører har oplevet store tekniske udfordringer med at kunne anmelde gasinstallationer på virk.dk. TEKNIQ Arbejdsgiverne er siden midten af juni blevet kontaktet af frustrerede medlemmer, der ikke har kunnet indsende deres anmeldelse af en gasinstallation – vel at mærke efter at de havde udfyldt hele anmeldelsesskemaet på Virk.dk med relevante data.  

Fejlen skulle imidlertid være løst nu.

Fejl i kvitteringer

Sikkerhedsstyrelsen oplyser dog samtidig, at der er fundet fejl i udsendte kvitteringer frem til den 16. juli, og at styrelsen derfor eftersender de korrekte kvitteringer i starten af august. Det gælder selvfølgelig kun for kvitteringer på anmeldelser, det er lykkedes at få registreret på virk.dk. 

For de mislykkede forsøg på anmeldelse, vil det være nødvendigt, at man som installatør indtaster dem på ny. Vær her opmærksom på, at udførte arbejder på en gasinstallation skal anmeldes inden ibrugtagning, også selv om der har været udfordringer med systemet. Ved en senere anmeldelse skal installatøren derfor huske at angive den præcise ”idriftsættelsesdato”, så de korrekte data for installationen er angivet hos myndighederne.  

Anmeldelse af skønnet forbrug

Sikkerhedsstyrelsen oplyser derudover, at de får mange henvendelser i forhold til anmeldelsesfeltet ”skønnet forbrug” for nye gasapparater. Oplysningen om skønnet forbrug anvendes dog ikke af Sikkerhedsstyrelsen selv, men bliver videregivet til gasdistributionsselskabet for dimensionering af stikledning samt eventuelt grundlag for kundens årsbetaling. Feltet skal derfor mere betragtes som et ”godt bud” på et forbrug, som med fordel tage udgangspunkt i grundlaget for dimensionering af varmeanlæg. Foreligger data for det årlige forbrug før ændringen, kan det også anvendes uden videre.

Modtagelse af kvittering i e-Boks

Det fremgår også af skrivelsen fra Sikkerhedsstyrelsen, at der nu alene sendes en kvittering til virksomhedens digitale postkasse, samt at det kun er muligt at tilgå Virk.dk med virksomhedens NemID eller medarbejdersignatur. Det er således ikke længere muligt at anvende det personlige NemID.     


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.