Orientering om ændring af testmulighed forud for indrejse ved Gedser, Rødby og Helsingør

TEKNIQ Arbejdsgiverne er blevet orienteret om, at det fra centralt hold er besluttet, at den særlige testpraksis, der er etableret i Gedser, Rødby og Helsingør for udlændinge uden en negativ COVID-19-test, som hverken har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, afvikles.

Det betyder konkret, at nedenstående vil gælde fra den 7. juli 2021:
 
Udlændinge, der indrejser fra Sverige og anvender rederiet FORSEA eller Sundbusserne, kan ikke længere blive testet umiddelbart før eller ved indrejsekontrollen. Testcenteret, der ligger umiddelbart før indrejsekontrollen, nedlægges.
 
Udlændinge, der indrejser via Gedser eller Rødby, vil ikke længere have mulighed for at blive testet i forbindelse med indrejsekontrollen. Politiet vil således ikke ledsage indrejsende udlændinge, der ikke har medbragt en test forud for indrejse, over grænsen mhp. at få en gratis test forud for indrejsen.
 
Indrejsende udlændinge vil fremover skulle medbringe en negativ test, der er foretaget forud for indrejse, medmindre de er undtaget herfra. Test kan f.eks. foretages i svenske testcentre ved Helsingborg eller ved tyske testcentre i Rostock eller Puttgarden.


Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.