TL Kompetenceudviklingsfonden – to blev til en – nemt og digitalt

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev det aftalt, at de to tidligere kompetenceudviklingsfonde som henholdsvis Arbejdsgiverne og TEKNIQ havde med Teknisk Landsforbund, skulle slås sammen til én fælles fond.

Det er sket nu. Med én fond minimeres udgifterne til administration og der opstår ikke længere tvivl hos virksomheder og medarbejdere om, hvilken fond de kan anvende.

Fonden kan yde tilskud til uddannelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund. 

I denne pjece kan du læse om alle de muligheder, der er i fonden 

Særligt bør fremhæves en ny og enkel digital ansøgningsproces og en fleksibel model for aftalt uddannelse.

Derfor digitaliseres ansøgningsprocessen

TEKNIQ Arbejdsgiverne vurderer, at der er flere elementer, som kan medvirke til øget kompetenceudvikling. Blandt andet skal det være enkelt og sikkert at søge tilskud fra kompetencefonden. Derfor er ansøgningsprocessen blevet digital. 

Aftalt uddannelse er fondens svar på Kinder-ægget

  1. Virksomhed og medarbejder får drøftet fremtidige arbejdsopgaver og tilhørende kompetencebehov.
  2. Medarbejderen får den uddannelse, som virksomheden har brug for.
  3. Fonden dækker 100 procent af lønudgiften og dækker udgiften til kursus/uddannelsesgebyr.
I pjecen kan I læse, hvordan I kan anvende aftalt uddannelse, og hvordan I søger.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.