Valg til revisions- og kontroludvalget er afsluttet

I forbindelse med den virtuelle optakt til årsdagen den 6. maj 2021 har der været valg til TEKNIQ Arbejdsgivernes revisions- og kontroludvalg. Valget er nu afsluttet.

Der var ingen alternative valglister til bestyrelsens forslag, og valget blev derfor gennemført uden urafstemning.

Jesper Særkjær, Scan-Trapper A/S er nyvalgt til revisions- og kontroludvalget. 

Udvalget består af fem repræsentanter fra medlemskredsen, og udvalget har en række opgaver i forhold til regnskab og kontrol.

Læs mere om revisions- og kontroludvalget her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.