Politisk flertal udskyder tilbagebetalingsfrist for to coronalån og udvider afdragsordninger

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.

Den nye aftale betyder konkret, at partierne vil udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, så de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022.

Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned.

Samtidig lægges der op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til udgangen af i år. Det skal give mulighed for at yde lån i op til 6 år til en række af de virksomheder, der på grund af corona-pandemiens økonomiske konsekvenser ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår.

Læs Skatteministeriets pressemeddelelse her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.