Slutafregning for corona-kompensation: Fristen nærmer sig

42.000 virksomheder, selvstændige og freelancere får travlt de næste tre uger – fristen nærmer sig nemlig for at indberette dokumentation for faktiske udgifter, omsætning og hjemsendte ansatte.

Nu hvor alle restriktioner er udfaset, er de fleste virksomheder og freelancere heldigvis i fuld sving med at drive deres virksomhed. Samtidig er der endnu en opgave, som skal løses, hvis de fik kompensation udbetalt i foråret og sommeren 2020.

Knap halvdelen af de 93.000 virksomheder og freelancere, der fik kompensation i foråret og sommeren 2020, mangler at indberette. Det skal ske senest 30. september 2021.Udbetalingen af kompensation var baseret på et skøn, så en del virksomheder kan se frem til enten at skulle tilbagebetale eller modtage yderligere kompensation:

42.000 får en påmindelse

I disse dage sender Erhvervsstyrelsen Digital Post til de virksomheder og freelancere, der
mangler at indberette. Særligt blandt serviceerhverv, i restaurationsbranchen og blandt læger og tandlæger mangler mange at indberette.
Selvom indberetning til slutafregning måske ikke er en ønskeopgave, er det vigtigt, da hele kompensationsbeløbet ellers kan kræves tilbagebetalt.

Læs hele Erhvervsstyrelsens guide til slut afregning her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.