Opkrævning fra DA/LO Udviklingsfonden

Der bliver i disse dage udsendt opkrævninger fra DA/LO’s Udviklingsfond. Som det fremgår af fondens opkrævningsmail, skal der for alle overenskomstdækkede medarbejdere indberettes og indbetales 0,45 kr. pr. arbejdstime. Bidraget opkræves halvårligt bagud.

De medarbejdere, som indgår i indberetningen, er virksomhedernes timelønnede samt funktionærer, som falder ind under TL-overenskomsten eller HK-overenskomsten – i det omfang HK-overenskomsten er gældende for virksomheden.

For medlemmer omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten og HK-Industrioverenskomsten er det første gang, at man modtager denne opkrævning, idet TEKNIQ Arbejdsgiverne med virkning fra 1. januar 2021 har overladt til DA/LO Udviklingsfonden at opkræve bidrag hertil. 

Bidraget indgik indtil årsskiftet i TEKNIQ Arbejdsgivernes opkrævning af fondsbidrag til ALEU-fonden, HK-Industri Uddannelsesfonden og TL-Uddannelsesfonden. Disse bidrag har i 2021 været reduceret med et beløb svarende til det, som I nu skal indbetale til DA/LO Udviklingsfonden.
 
Som det fremgår af DA/LO Uddannelsesfondens opkrævning til jer, kan de fleste lønsystemer sættes op til at indberette automatisk til fonden. Vi har dog fået oplyst fra DA, at dette ikke gælder Danløn. Hvis I har problemer med opsætningen, må vi henvise jer til at kontakte systemudbyderens support.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.